Contactgegevens

Meander Therapiehuis Kortrijk


Plataanlaan 12
8500 Kortrijk
Tel. 0476 23 06 09
info@meandertherapiehuis.be
BE35 7380 4069 3037

Werkwijze psychotherapie

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Een levensweg is zelden probleemloos. Bepaalde ervaringen dagen ons uit. Ze kunnen gepaard gaan met veel angsten, verdriet, kwaadheid…

Wanneer deze ervaringen het dagelijks leven ernstig verstoren, kan het aangewezen zijn professionele hulp te zoeken/ aanvaarden.

We richten ons naar cliënten met volgende klachten:

 • Stress en burn-out
 • Angsten en depressieve klachten
 • Verlieservaringen en rouwverwerking
 • Relationele problemen
 • Zingevingsvragen
 • Identiteitscrisis
 • Zoektocht loopbaan
 • Leerproblemen

Een gesprek duurt één uur. Je bent individueel welkom, maar evenzeer met je partner voor relatietherapie (anderhalf uur).

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een manier van hulpverlening bij (emotionele) problemen. Via gesprek gaan cliënt en therapeut samen op weg om deze te verkennen. Wat zijn de oorsprong en de betekenis van de noden? Wat is er nodig om kwaliteitsvoller te leven?…

De cliënt wordt door de therapeut ondersteund en bemoedigd om op verhaal te komen. Dit verhaal wordt beluisterd, ook in zijn moeilijke en pijnlijke kanten. De therapeut zal helpen om stil te staan bij de innerlijke beleving en de betekenis. Dit gebeurt op basis van gerichte vraagstelling. De cliënt bepaalt de inhoud van het gesprek en het tempo van het proces. De therapeut stemt daarop af, maar zal soms ook uitdagen om tot alternatieve of vernieuwende inhouden te komen.

Doel

Psychotherapie kan diverse doelstellingen hebben:

 • in het reine komen met problemen of zorgen;
 • evenwichtiger en voller in het leven staan;
 • antwoorden op vragen formuleren;
 • inzicht verwerven in het verleden/heden;
 • eigen redzaamheid ontwikkelen.

Denkkader

Gestalttherapie

De gestalttherapie heeft als uitgangspunt dat een mens onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving (gezin, vriendenkring, werkcontext,…). Er is steeds een wisselwerking tussen de persoon en de wereld. Wanneer iemand te kampen heeft met psychische klachten is dit contact echter verstoord.

In de gestalttherapie wordt de cliënt geholpen om tot ‘gewaarzijn’ (een vorm van bewustzijn) te komen van deze verstoorde relatie. Hierdoor groeit het besef over welke betekenis problemen hebben in het leven en hoe hiermee wordt omgegaan. Dit proces kan gefaciliteerd worden aan de hand van verschillende werkvormen (afhankelijk van de persoonlijkheid en problematiek van de cliënt). Mede door concentratie op het lichamelijke leert de cliënt om opnieuw contact te maken met de eigen beleving.

Hierdoor ontstaat er juist inzicht waardoor hij op een creatieve manier kan omgaan met een moeilijke situatie, zodat de omgang met de omgeving kan worden versoepeld. De cliënt wordt geholpen om zich te verlossen van verstarde patronen waardoor hij op een vrije en ongedwongen manier in het leven kan staan.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken, klik je op deze link

Contactgegevens

Meander Therapiehuis Kortrijk


Plataanlaan 12
8500 Kortrijk
Tel. 0476 23 06 09
info@meandertherapiehuis.be
BE35 7380 4069 3037

© Company 2014

Scroll To Top